In verschillende artikelen gaan we het hebben over de inrichting van evaluaties. Een evaluatie kun je gebruiken voor een algemene tevredenheidsonderzoek, om de mening van de deelnemers of docenten te evalueren, of te gebruiken als intake voordat begonnen wordt aan de opleiding. De evaluatie module is in principe een online evaluatie tool, maar het is ook mogelijk om de vragen af te drukken en het klassikaal af te nemen waarna de resultaten handmatig in Coachview ingevoerd worden.
Wil je hulp bij het opstellen van goede evaluaties? Lees dan onze blog.


Start:
Een evaluatie wordt gemaakt aan de hand van een evaluatietemplate. Je kunt een opleiding, een of meerdere onderdelen van een opleiding evalueren of een algemene tevredenheidsonderzoek afnemen.
Het afnemen van een online evaluatie gekoppeld aan een opleiding of onderdeel kan Coachview geheel automatisch voor je verzorgen.
Het is ook mogelijk om de vragen af te drukken en het klassikaal af te nemen. De resultaten worden dan handmatig in Coachview ingevoerd.

Afnemen van een evaluatie:
Een online evaluatie wordt afgenomen door een e-mail naar de ontvangers te sturen met daarin een hyperlink die de webbrowser met de evaluatie zal openen.
Optioneel kan een reminder gestuurd worden aan ontvangers die de evaluatie nog niet of niet volledig ingevuld hebben.

Automatiseren door actietemplates:
Actietemplates zorgen ervoor dat de evaluatie geopend wordt, de uitnodigingen en herinneringen naar de ontvangers worden verstuurd en de evaluatie wordt gesloten.

Analyse:
Via menu ‘Evaluatie’ en menu-item ‘Evaluatie analyse’ kunnen de ingevulde gegevens over alle evaluaties heen geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld voor een overzicht van de beoordelingen van een bepaalde docent over verschillende opleidingen heen in een bepaalde periode. Ook in de geopende evaluatie heb je een mogelijkheid om deze te analyseren.
Het is mogelijk om antwoorden van specifieke ontvangers (deelnemers of docenten) uit te sluiten in je onderzoek, door de door de ontvanger op inactief te zetten. Dus stel een van je medewerkers of een ontvanger die niet present is geweest heeft de evaluatie ontvangen in ingevuld.  Dan kun je de antwoorden van deze ontvangers uitsluiten voor het evaluatierapport en de algemene  analyse. Dit doe je als volgt:
  1. Open de evaluatie en klik op de tab 'Ontvangers'.
  2. Klik op de naam van de ontvanger.
  3. Klik op de knop 'Bewerken'.
  4. Vink 'inactief' aan.
  5. Klik op 'Opslaan'.

Met behulp van bovenstaande stappen is het ook mogelijk om een ontvanger op voorhand uit te sluiten voor de evaluatie.
Let op:  De acties voor deze ontvanger worden wel verstuurd en de ontvanger kan de evaluatie invullen. Echter wordt bij de analyse/het rapport deze evaluatie niet meegenomen.