Zoals je in de introductie hebt gelezen kun je van een persoon bijvoorbeeld het besteedbaar bedrag en/of het aantal te halen studiepunten bijhouden. Dit doe je met behulp van het inrichten van één of meerdere saldo's. Per saldo kunnen één of meerdere periodes worden ingegeven. Het per periode in te stellen budget bepaald wat het maximaal te besteden bedrag is, of hoeveel studiepunten er maximaal behaald kunnen worden. Periodes hoeven niet aansluitend te zijn, maar mogen elkaar niet overlappen.

Stappen:
Open een saldo en klik op de tab 'Periodes'. Een saldo open je via menu-groep 'Werkproces' en menu-item 'Salo'. Klik op de knop 'Nieuw'.
Geef een duidelijk herkenbare naam aan deze periode.
Bepaal het toe te kennen budget; dit is bijvoorbeeld het aantal maximaal te behalen studiepunten of het maximaal te besteden bedrag.
Vul de datum vanaf en tot en met in.
Klik op 'Opslaan & Terug' om nog een saldo-periode toe te voegen of Klik op 'Opslaan' om deze periode verder in te richten.

Opleidingssoorten:
De waarde van het te verrekenen bedrag of studiepunten leg je per opleidingssoort vast. Het volgen of gevolgd hebben van een opleiding bepaalt welk bedrag er definitief van het persoonlijk besteedbaar bedrag afgetrokken wordt, of hoeveel studiepunten er aan de persoon toegekend worden. Per persoon en periode wordt dit de restwaarde genoemd.

Let op: heb je nieuwe opleidingssoorten gemaakt voor het komende jaar en heb je deze periode ingericht? Dan moet je deze opleidingssoorten koppelen. Er worden geen saldomutaties aangemaakt bij opleidingsvragen indien bij de bijbehorende opleidingssoort geen saldo periode is gekoppeld die overeenkomt met de datum waarop de opleidingsvraag wordt toegewezen.


Koppelen doe je m.b.v. de volgende stappen:
Stap 1: Klik op de tab 'Soort/saldoperiode'.
Stap 2: Klik op 'Toevoegen'.
Stap 3: Vul een waarde in; hoeveel studiepunten mogen opgeteld worden of welke bedrag wordt van het besteedbaar bedrag afgetrokken.
Stap 4: Selecteer één of meerdere opleidingssoorten door op de regel te klikken.
Stap 5: Klik op 'Toevoegen'.


Klik in het zoekscherm op 'details' om de waarde die is toegekend te wijzigen of om de toegevoegde opleidingssoort te verwijderen.

Personen koppelen aan de periode:
Voeg aan de periode een of meerdere personen toe waarvoor het besteedbaar bedrag of de studiepunten bijgehouden moet worden. Klik op de tab 'Periodes' en de knop 'Nieuw'.
Selecteer een persoon (type achternaam in of selecteer de persoon via het loepje).
Vul het budget in; deze kan gelijk zijn aan het budget toegekend aan de periode, het kan zijn dat persoon halverwege in dienst komt dus minder budget krijgt, of er is besloten om extra budget toe te kennen.
Restwaarde: de maximum restwaarde wordt vanuit de saldo naar nieuwe periodes en personen gekopieerd. Restwaarden worden tot dit maximum automatischs overgenomen.
Klik op 'Opslaan & Terug' om de persoon toe te voegen, en terug te keren naar het zoekscherm.

Let op: verhoog of verlaag je het budget voor een bepaalde periode dan worden de budgetten van de personen die aan de periode zijn toegevoegd niet verhoogd of verlaagd. Personen die nieuw toegevoegd worden aan de periode krijgen het nieuwe toegekende budget.


Klik in het zoekscherm op 'details' om de gegevens van de persoon in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
In tab 'Algemeen' zie je in een overzicht het bepaalde budget, het tot nu toe bestede bedrag of behaalde studiepunten (mutatie) en nog te bestede bedrag of nog te behalen aantal studiepunten (restwaarde).