Het inrichten van de opleidingssoort is belangrijk om te bepalen voor welke cursus toegang verleend moet worden in jouw e-learningsysteem. In het soortonderdeel bepaal je dat de lesvorm geschikt is voor e-learnings, leg je jouw e-learningsysteem vast en bepaal je de code voor de e-learningcursus.

Dit artikel geldt voor de volgende e-learningsystemen:
  1. Moodle.
  2. Moodle Workplace.
  3. Ilias.
  4. aNewSpring.
  5. Generieke koppeling.


Richt de opleidingssoort en het onderdeel in.