Voor het op een correcte manier laten verlopen van de koppeling met Moodle moeten in Coachview een aantal parameters ingesteld worden. Dit regel je via het service center. 

Service center.
 1. Klik op menu ‘Service center’ 
 2. Klik op menu-item ‘Integraties’.

Er worden verschillende panels met mogelijke koppelingen geopend.

Klik in het panel ‘eLearning’ in het kader ‘Moodle’ op de knop ‘Configureren’.

 1. Voordat de koppeling geactiveerd kan worden, moet in Moodle geregeld zijn dat Coachview toegang via webservices heeft. Hoe je dit kunt instellen lees je hier.
 2. Vink je ‘Geavanceerde instellingen’ aan? Dan kun je extra gegevens invullen.
 3. Een invulveld met beveiligde informatie wordt weergegeven met bolletjes. Klik in het veld om de informatie te tonen of te wijzigen.

Heb je het configuratiescherm geopend? Dan vind je daar uitleg over hoe je de parameters kunt instellen.

Belangrijke gegevens:
Hieronder wordt weergegeven welke velden uit het persoonsdossier in Coachview ingevuld worden in Moodle. Maak je in Coachview gebruik van diakrieten, letters met schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak? Dan worden deze door Moodle in de gebruikersnaam niet geaccepteerd. Dit geldt ook als je per ongeluk een spatie in de voor- of achternaam hebt toegevoegd. Coachview zorgt er automatisch voor dat deze er uitgefilterd worden.

CoachviewMoodle
ExternId of PersonId

Let op: als er al gebruikers in Moodle aanwezig zijn, dan controleren of het Moodle id overeenkomt met het ingestelde id (externid of personid) van deze gebruiker (persoon) uit Coachview. Belangrijk omdat het ID gebruikt wordt om een persoon te herkennen in zowel Moodle als Coachview.
ID number (EN)
Nummer (ID) (NL)
Emailadres of voornaam-tussenvoegsels-achternaam of voorletters-tussenvoegsels-achternaam of voorletter (1e)-tussenvoegsels-achternaam of ExternID.Username (EN)
Gebruikersnaam (NL)
Voornaam

Let op: In Moodle is de voornaam verplicht, in Coachview niet. Wordt een gebruiker via Coachview in Moodle zonder voornaam aangemaakt, dan wordt dit in Moodle wel geaccepteerd. Er wordt geen foutmelding teruggegeven. De gebruiker krijgt dan na het inloggen een foutmelding omdat 'voornaam' ontbreekt. Bij het uitvoeren van de actie om de gebruiker aan te maken wordt gecontroleerd of de voornaam is ingevuld. Geen voornaam genereert een foutmelding.
Firstname (EN)
Voornaam (NL)
Achternaam

Let op: tussenvoegsels worden in Moodle bij de achternaam weggeschreven.
Surname (EN)
Achternaam (NL)
Email1 of Email2 of Email3Email Address (EN)
E-mailadres (NL)
Vrije veld 1 tot en met 5Customfield 1 tot en met 5(EN)
Profielveld 1 tot en met 5 (NL)
De vrije velden (customfields / profielvelden) in Moodle vind je bij de gebruiker terug in panel 'Other Fields'.

Instellen:
 1. Heb je alle informatie ingevuld klik dan op de knop ‘Opslaan'. 
 2. Met de knop 'Verbinding testen' test je de verbinding, en check je of er een connectie is gelegd tussen beide systemen.
 3. Klik op de knop ‘Inschakelen’. Er wordt een waarschuwing gegeven over de maandelijkse kosten. Wil je verder? Klik dan op de knop ‘Bevestigen’.
Het is gelukt.
Helaas het is mislukt.

De koppeling kan altijd:
 1. Gepauzeerd worden. Dit betekent dat er geen contact meer is met Moodle. Klik op de knop ‘Hervatten’ om het pauzeren op te heffen.
 2. Worden verwijderd.
 3. Nogmaals getest worden.
 4. Wist je dat je ook meerdere Moodle omgevingen kunt koppelen? Klik dan op de knop ‘Toevoegen’ en richt de volgende koppeling op dezelfde manier in.