Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard door Coachview niet wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor de dossiers persoon en bedrijf vrije velden in te stellen.

Belangrijke voorwaarden:
  1. De inhoud van een vrijveld mag maximaal bestaan uit 25 karakters.
  2. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan. Dus geen spaties, vreemde tekens (@#$% etc.), dubbele punten (:) of punt komma's (;).
  3. Heb je de introductie gelezen? Dit is wel belangrijk voordat je begint. De introductie vind je hier.

Uitgangssituatie:
In het importbestand zijn de volgende kolommen voor twee vrije velden bedrijf opgenomen:
  1. VV Klantnummer.
  2. VV Nieuwsbrief.

In Coachview:

  1. Bestaat het vrije veld ‘Klantnummer’ al, het vrije veld ‘Nieuwsbrief’ nog niet.
  2. Vrij veld ‘Nieuwsbrief’ wordt tijdens het importeren automatisch aangemaakt.
Tip: zorg ervoor dat je in de naam van de kolommen duidelijk maakt dat het vrije velden voor bedrijf en/of persoon zijn. Bijvoorbeeld ‘VV Bedrijf Klantnummer’ of ‘VV Persoon Indienstdatum’. Dit maakt het matchen veel makkelijker. Deze uitleg werkt natuurlijk hetzelfde voor vrije velden personen.


Importeren vrije velden:
Je hebt het bestand geselecteerd en bent bij stap 2 'Instellen kolom' terechtgekomen.

Coachview voorspelt dat kolom G het vrije veld ‘Klantnummer’ is bij bedrijf. Vind jij dit ook? Klik dan op de oranje vinkjes om dit te bevestigen. De vinkjes worden groen gekleurd.


Coachview herkent het vrije veld ‘Nieuwsbrief’ niet. Dit moet je zelf oplossen.

Klik op het pijltje (1)

Klik op ‘Bedrijf’ om alle mappen en invulvelden te tonen (2).Klik op de map ‘Vrijveld bedrijf’ (3).

Klik op het plusje om een nieuw vrij veld te maken (4)

Wijzig ‘Naam nieuw vrijveld’  in de naam van het nieuwe vrije veld. In ons voorbeeld is dit ‘Nieuwsbrief). Kijk maar naar de naam van kolom H.

Klaar.


Heb je alle kolommen gecontroleerd dan kun je starten met het importeren.
Via menu ‘Beheer’ en menu-item ‘Instellen vrije velden’ kun je vrije velden in Coachview na het importeren inzien.


  1. Het vrijveld ‘Klantnummer’ is in Coachview handmatig aangemaakt.
  2. Het vrijveld 'Nieuwsbrief' is door de import aangemaakt.
De vrije velden zijn ingevuld en vind je terug in het bedrijfsdossier.