Er zijn verschillende kolommen die je kunt importeren om een nieuw persoonsdossier aan te maken of om een bestaand persoonsdossier te wijzigen. Je hoeft niet alle kolommen in jouw importbestand op te nemen. Alleen de kolom voor de achternaam van de persoon is verplicht. Gebruik je alleen kolommen om een nieuw persoonsdossier aan te maken? Dan wordt er geen bedrijfsdossier aangemaakt, de persoon wordt in Coachview beschouwd als particulier.

Ga je vaker bedrijven en personen importeren? Of zijn deze bedrijven en personen al eens eerder geïmporteerd? Dan moet je er voor zorgen dan ieder bedrijf en persoon uniek geïdentificeerd wordt. Dit doe je met behulp van het 'externid' en 'externsource' voor zowel bedrijf als persoon. Coachview heeft bij het importeren geen andere mogelijkheid om het bedrijf of persoon te herkennen. Doe je dit niet? Dan bestaat de kans dat een bedrijf en/of persoon dubbel aangemaakt worden.


Naam en geslacht:
Klik op map 'Persoon', de velden staan in alfabetische volgorde


Adres en geboortegegevens:
Klik op map 'Persoon' en map 'Adres'.
Geboortegegevens vind je niet in deze map maar eronder in de lijst.


Telefoon en e-mail:
Klik op map 'Persoon'. De velden staan in alfabetische volgorde.


Factuurgegevens:
Klik op map 'Persoon' en map 'Factuurgegevens.


EnternID - Externsource:
Ga je vaker dezelfde personen importeren? Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en de debiteuren worden geïmporteerd? Dan moet je er voor zorgen dan ieder persoon uniek geïdentificeerd wordt. Dit doe je met behulp van het 'ExternId' en 'Externsource'. Elk persoon moet deze unieke combinatie krijgen.
Klik op map 'Persoon', de velden vind je onder de mappen terug.


Database id:

Gebruik het database id om gegevens van personen te corrigeren of aan te vullen. Voor deze personen geldt dat 'externid' en 'externsource' niet bekend zijn. Via export van de zoeklijst met personen vindt je het id als eerste kolom terug.
Klik op map 'Persoon', de velden vind je onder de mappen terug. 


Opmerkingen en leidinggevende:

Klik op map 'Persoon', opmerkingen vind je onder de mappen terug.
Klik op map 'Persoon' en map 'Leidinggevende'.