Deze velden kun je importeren.

Er zijn verschillende kolommen die je kunt importeren om een nieuw persoonsdossier aan te maken of om een bestaand persoonsdossier te wijzigen. Je hoeft niet alle kolommen in jouw importbestand op te nemen. Alleen de kolom voor de achternaam van de persoon is verplicht. Gebruik je alleen kolommen om een nieuw persoonsdossier aan te maken? Dan wordt er geen bedrijfsdossier aangemaakt, de persoon wordt in Coachview beschouwd als particulier.

Ga je vaker bedrijven en personen importeren? Of zijn deze bedrijven en personen al eens eerder geïmporteerd? Dan moet je er voor zorgen dan ieder bedrijf en persoon uniek geïdentificeerd wordt. Dit doe je met behulp van het 'externid' en 'externsource' voor zowel bedrijf als persoon. Coachview heeft bij het importeren geen andere mogelijkheid om het bedrijf of persoon te herkennen. Doe je dit niet? Dan bestaat de kans dat een bedrijf en/of persoon dubbel aangemaakt worden.