Er zijn verschillende kolommen die je kunt importeren om een nieuw bedrijfsdossier aan te maken of om een bestaand bedrijfsdossier te wijzigen. Je hoeft niet alle kolommen in jouw importbestand op te nemen. Alleen de kolom voor de naam van het bedrijf is verplicht. Gebruik je alleen kolommen om een nieuw persoonsdossier aan te maken? Dan wordt er geen bedrijfsdossier aangemaakt, de persoon wordt in Coachview beschouwd als particulier.

Hieronder vind je een overzicht van de meest belangrijke te importeren gegevens (links) en waar je deze tijdens het importeren kunt vinden.

Algemeen:

Naam van het bedrijf.
Bedrijfsidentificatienummer. Voor Nederland is dit het KvK nummer voor België het ondernemingsnummer en voor Deutsland HRB- of HRA nummer. 


Postadres:

Klik op map 'Bedrijf' en map 'Adres'.


Bezoekadres:
Klik op map 'Bedrijf' en map 'BezoekAdres'.


Factuuradres:
Klik op map 'Bedrijf' en map 'FactuurAdres'.


Telefoon en email:
Klik op map 'Bedrijf', de velden vind je onder de mappen terug.


(in)actief:

Klik op map 'Bedrijf', het veld vind je onder de mappen terug.


EnternID - Externsource:
Ga je vaker dezelfde bedrijven importeren? Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en de debiteuren worden geïmporteerd? Dan moet je er voor zorgen dan ieder bedrijf uniek geïdentificeerd wordt. Dit doe je met behulp van het 'ExternId' en 'Externsource'. Elk bedrijf moet deze unieke combinatie krijgen.
Klik op map 'Bedrijf', de velden vind je onder de mappen terug.


Database id:

Gebruik het database id om gegevens van bedrijven te corrigeren of aan te vullen. Voor deze bedrijven geldt dat 'externid' en 'externsource' niet bekend zijn. Via export van de zoeklijst met bedrijven vindt je het id als eerste kolom terug.


Opmerkingen: