In Coachview is het mogelijk om twee personen samen te voegen waarbij gegevens worden bewaard en samengevoegd tot één dossier. Dit noemen we in Coachview ontdubbelen. De gegevens van de verkeerd ingevoerde (dubbele) persoon worden gevoegd bij het dossier van de persoon die bewaard moet blijven. Het persoonsdossier van de verkeerd ingevoerde persoon wordt daarna verwijderd.

Ontdubbel een persoon met behulp van de volgende stappen:
Klik in menu 'Beheer' op menu-item 'Ontdubbelen persoon'. 
  1. Selecteer met het vergrootglas (1) het persoonsdossier dat bewaard moet blijven.
  2. Selecteer met het vergrootglas (2) de te ontdubbelen persoon, dit dossier wordt verwijderd.
  3. Klik op de knop 'Ontdubbelen' (3).
Is het ontdubbelen succesvol verlopen dan is de naam van de dubbele persoon verdwenen. De melding 'Ontdubbelen' van de personen succesvol' verschijnt in het scherm.
Is het ontdubbelen niet gelukt dan worden er meldingen in het rood gegeven.

Mogelijke oorzaken:
  1. Je hebt tweemaal dezelfde persoon geselecteerd.
  2. De te ontdubbelen persoon is debiteur en heeft een of meerdere facturen gekregen.
  3. De te ontdubbelen persoon is crediteur en heeft een of meerdere inkooporders met gekoppelde documenten en/of acties.
  4. De te ontdubbelen persoon is ook gebruiker van Coachview.
  5. De te ontdubbelen persoon heeft meerdere competenties die deze moet volgen.


Het is handig als je de achternaam van de dubbele persoon wijzigt in ' (MAG WEG)'. Daarmee kun je makkelijker terugvinden welk persoonsdossier moet blijven en welk verwijderd mag worden.


Indien er geen foto is toegevoegd aan het dossier welke wordt behouden, maar wel een foto is toegevoegd aan het dossier welke verwijderd wordt, wordt bij het ontdubbelen de foto niet overgenomen.

Persoonscategorieën die toegevoegd zijn aan de te ontdubbelen persoon, worden niet toegevoegd aan het persoonsdossier dat wordt behouden.