De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Werkproces document(templates)

Stuur je vaak dezelfde soort e-mails of print je vaak dezelfde documenten? Met document templates maak je op eenvoudige en prettige manier documenten, met een uniforme uitstraling volgens je eigen huisstijl. Het voordeel is minder fouten want samenvoegcodes voegen gegevens automatisch samen. Je kunt ook externe documenten uploaden en deze als huiswerkopdrachten toevoegen aan de uitnodiging naar de deelnemer.
Documenttemplate Editor: het inrichten van document templates (14 artikelen)

Maak gebruik van de Editor om een documenttemplate in te richten.
Documenten en mailings (5 artikelen)

In Coachview zijn documenten te onderscheiden in interne- en externe documenten en documenten die bewaard worden in de cloud. Verstuur je mails via automatische acties maar heb je af en toe de behoefte om een persoonlijk e-mail te sturen of moet er geprint worden vanuit een opleiding? Dan kan dat...