De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Financiële Processen: verkoop & facturatie

Richt in o.a. BTW, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en verkoopregeltemplates. Van offerte tot factuur waarbij aandacht wordt besteed aan facturen in termijnen, verzamelfacturen en automatisch versturen van herinneringen.
Verkoop & Facturering: inrichting (6 artikelen)

Richt de volgende items in: BTW, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, eenheden, betaalwijzen en debiteuren.
Verkoop & Facturering: verkoopregel(templates) (4 artikelen)

Het offreren en factureren in Coachview begint met het goed inrichten van de verkoopregels. Met verkoopregels breng je kosten in rekening zoals bijvoorbeeld deelnamekosten, examenkosten, lesmateriaal, reiskosten, voorbereidingskosten etc.
Verkoop & Facturering: prijsafspraken (7 artikelen)

Met behulp van prijsafspraken registreer je afwijkende prijsafspraken en kortingen voor individuele personen en/of bedrijven.
Verkoop & Facturering: uitvoering. (5 artikelen)

Hier vind je uitleg over de aanvraag en de verschillende statussen die een aanvraag en factuur kunnen hebben. Hoe factureer je in termijnen en hoe regel je dat er automatisch herinneringen worden verstuurd.
Verkoop & Facturering: verzamelfacturatie. (2 artikelen)

Een verzamelfactuur is anders dan een normale factuur. Met een normale factuur factureer je de kosten van één aanvraag, samengesteld met behulp van één opleidingssoort, voor één debiteur. Maak je gebruik van een verzamelfactuur dan verwerk je meerdere aanvragen van verschillende opleidingssoorten...
Verkoop & Facturering: factureren in termijnen (2 artikelen)

In Coachview is het mogelijk om snel bij een aanvraag een gewenst aantal termijnfacturen te genereren. Daarbij wordt de incassodata volgens een bepaald patroon ingesteld.
Verkoop & Facturering: tips & tricks mbv. acties en documenten (4 artikelen)

Lees meer over jet automatisch versturen van facturen en herinneringen, het instellen van e-mailadressen en het blokkeren van het definitief maken en versturen van conceptfacturen.