That's how you do it.

Met vrije velden houdt u extra informatie bij die niet standaard door Coachview wordt aangeboden. Het is mogelijk om persoon en bedrijf vrij te stellen voor de bestanden.

Important conditions:
  1. The content of a free field may consist of a maximum of 25 characters
  2. Only letters and numbers are allowed. So no spaces, strange characters (@#$% etc.), colon (:) or dot commas (;).
  3. Did you read the introduction? This is important before you start. You'll find the introduction here.
Want to know how you do it? Then take a look at the presentation below.