De chat is even niet beschikbaar

Coachview help center

What can we help you with today?

Nieuw in versie 78


Lees meer over onze voorlaatste release van het jaar 2023. Versie 78 met uitbreidingen op bestaande functionaliteiten waarbij het zoeken in verschillende lijsten is verbeterd, prestatieverbeteringen en opgeloste weeffoutjes. Daarnaast willen wij je informeren over de veranderingen die plaatsvinden in de afhandeling van kleine verbeteringen, zodat deze sneller en effectiever verwerkt worden. 


AFHANDELING VAN KLEINE VERBETERINGEN:
Kleine verbeteringen die binnenkomen via onze supportafdeling of via onze consultants worden met behulp van tickets omgezet naar ontwikkelverzoeken, die op basis van prioriteit worden verwerkt. Hierbij ontstond een steeds verder groeiende lijst wat resulteerde in een aanzienlijke doorlooptijd en een te lange periode waarop wij jouw verzoek konden beantwoorden. Hierdoor kon het voorkomen dat de waarde van de verbetering voor jouw als onze klant verminderde, omdat er in de tussentijd wellicht al een tijdelijke oplossing was gevonden of deze niet meer noodzakelijk was.
Wat gaat er veranderen? De kleine verbeteringen worden nog steeds als ticket geregistreerd en omgezet naar een ontwikkelverzoek. De verwerking hiervan moet nu binnen 4 maanden plaatsvinden, waarbij we ervoor gaan om deze zo snel mogelijk voor je door te voeren.  Echter, de ervaring leert dat dit niet altijd voor alle punten mogelijk is. Mocht het niet binnen 4 maanden zijn gelukt? Dan zal het ticket en het bijbehorende ontwikkelverzoek worden afgerond en laten we je weten dat het verzoek helaas niet in de release van Coachview is opgenomen. Niet omdat het verzoek geen waarde oplevert voor jou als opleider, maar simpelweg omdat andere zaken voorrang hebben gekregen.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal bijdragen aan een snellere en effectievere afhandeling van kleine verbeteringen. Deze verandering wordt reeds stapsgewijs doorgevoerd in onze dienstverlening, dus wellicht heb je hier al iets van gemerkt. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

UITBREIDINGEN EN VERBETERINGEN OP BESTAANDE FUNCTIONALITEITEN:
1.Aanvraag / Opleidingssoort:
Voorkom een verkeerde selectie bij het aanmaken van orderregels bij de aanvraag en verkoopregels bij de opleidingssoot door verkoopregeltemplates te zoeken op grootboekrekening en/of kostenplaats.
2.Relaties:
Bij het zoeken naar personen en bedrijven met behulp van een telefoonnummer hoef je geen rekening meert te houden met speciale tekens als '(', ')', '-' etc. Vul bijvoorbeeld 123456 in en je vindt ook snel een telefoonnummer zoals 06.12.34.56-789.
3.Opleidingsvraag / Persoon tab Opleidingsvragen:
Zoekfilter status opleidingsvraag vind je direct in beeld. Dus extra klikken op 'Toon opleidingscriteria...' is niet meer nodig.
4.Saldomutiatie:
 • In de export van gegevens naar een csv-bestand (te openen met bv. Excel) is uitgebreid met kolom 'e-mailadres persoon'.
 • Kolom 'Definitief j/n' is terug van weggeweest en weer in te stellen.
5.Resultaten:
Het kan zijn dat in het overzicht van resultaten de kolom 'Persoon' niet is ingevuld. Dit komt omdat dit een 'anonieme' persoon is. Voeg de kolom 'Opleidingsvraag' toe en open daarmee de opleidingsvraag voor extra informatie. Ook handig natuurlijk als het om een 'bekende' persoon gaat.
6.Evaluatieanalyse:
Voeg kolommen contactpersoon(1) en contactpersoon2 van de opleiding toe in de export naar een csv-bestand (te openen met bv. Excel). Handig om evaluaties te vergelijken tussen bijvoorbeeld de projectcoördinatoren of hoofddocenten.
7.Mailing naar docenten:
Verstuur jij via mailing-master een mail naar een of meerdere docenten? Dan wordt er niet standaard meer gezocht op in- en actieve docenten, maar alleen op actieve docenten. Minder foutgevoelig dus.

VERNIEUWDE COACHVIEW:
De tabjes in de werkbalk:
 • Passen niet alle tabjes van een geopend dossier op het scherm, dan worden deze achteraan in een te openen lijst getoond. Hover je over de werkbalk dan wordt deze lijst geopend. Verlaat je de werkbalk dan wordt de lijst ingeklapt.
 •  De geactiveerde tab wordt niet meer als eerste getoond, maar komt achteraan te staan, voor de lijst met extra tabjes.

PERFORMANCE VERBETERINGEN:
Het volgende hebben we voor je versneld:
 • Het zoeken naar webaanvragen via de lijst.
 • Het verwijderen van opleidingsvraagonderdelen.
 • Het zoeken naar opleidingsonderdelen.

DATAONTSLUITING:
 • Get docenten: filter op opleidingssoort(onderdeel) om docentinformatie te tonen bij opleidingssoorten zonder opleiding(sonderdeel).
 • Get opleidingsonderdelen: filter op opleidingssoortid.
 • Get webaanvragen: filter op opleidingId.
 • Get opleidingen: aantalpersonenopingediendewebaanvragen toegevoegd zodat je minder requests nodig hebt voor het bepalen van het aantal vrije plaatsen in de opleiding. Nog niet verwerkte webaanvragen (weekend) wordt dus meegeteld.

OPGELOSTE WEEFvOUTJES:
 • Verstuur je de resultaten van een examen naar deelnemer en contactpersoon en wordt daar ook het gemiddelde geplaatst en heb je in de opties aangegeven dat de resultaten met 1 decimaal getoond moeten worden? Dan geldt dit nu ook voor het gemiddelde cijfer.
 • Bij het kopiëren van een actietemplate krijgt de kopie de huidige datum als aanmaakdatum en de naam van de gebruiker die kopieert, en niet die van het origineel.
 • Overzicht webaanvragen: kolom opt-in/out contactpersoon en bedrijf is nu altijd gevuld.
 • DocentApp: wordt de app geactiveerd dan wordt de banner weer getoond zodat de app geïnstalleerd en getoond kan worden op het startscherm van telefoon of tablet.
 • DocentApp: is in het persoonsdossier van de deelnemer de voornaam niet ingevuld? Dan wordt de naam weer getoond in het overzicht van deelnemers.
 • Opleidingsportaal: filter op plaats toont nu daadwerkelijk opleidingssoorten met minimaal één gepubliceerde opleiding, met status te starten/definitief en waarvan de startdatum vandaag of later is.
 • Wachtwoord vergeten: je krijgt weer netjes een melding als je bijvoorbeeld 2 verschillende wachtwoorden hebt ingevuld.
Login or Signup to post a comment