De chat is even niet beschikbaar

Coachview help center

What can we help you with today?

Nieuw in versie 72


Deze versie biedt weer een keur aan nieuwe praktische toepassingen en mooie visuele verbeteringen voor wat betreft onze DocentApp en natuurlijk Coachview zelf.
Tis lekker warm! Dus aan het strand, veel lees plezier en lekker aan de slag.


HET UITERLIJK VAN (het vernieuwde) COACHVIEW: 
1.Het nieuwe uiterlijk van Coachview was natuurlijk efkes wennen, maar de verbeteringen aan het menu en de werkbalk en de toevoeging van het centrale zoekvenster zorgen ervoor dat je jouw informatie in Coachview makkelijker en sneller vindt. Voor een nog betere ervaring hebben we hier en daar wat geschaafd aan de jas van Coachview. De werkbalk is verkleind en het menu, de tabs en de knoppen hebben een strakkere uitstraling. De broodkruimel is verplaatst van de werkbalk naar het centrale venster en vind je nu boven de knoppen.

Informatie over het menu, de werkbalken en het centrale zoekvenster begint bij de introductie.
DOCENTAPP: 
1.Aan de DocenApp is een dashboard toegevoegd. Met behulp van een kalender heeft de docent direct inzicht in de trainingen die in een bepaalde maand gegeven mogen worden. Dit wordt in de kalender met een groen of oranje gekleurd bolletje onder de datum weergegeven. Oranje betekent dat de opleiding op 'te starten' staat. Groen geeft aan dat de opleiding 'definitief' doorgaat.

Wordt op een datum geklikt? Dan verschijnt informatie over de les(sen), de locatie(s) en het aantal deelnemers. Net zoals in het rooster kan op een periode doorgeklikt worden. Het scherm met data over de deelnemers, locatie en docenten wordt daarmee geopend.

Er kan tevens gefilterd worden op de status van de opleiding namelijk 'te starten' en 'definitief'.
2.Het sturen van een mail met daarin een link waarmee de docent per les kan doorgeven of de planning akkoord is, is verleden tijd.  Via het dashboard of het rooster kan de docent met behulp van een slider per periode aangeven 'akkoord' of 'niet-akkoord' te zijn. Het antwoord is direct zichtbaar in Coachview en je kunt dus sneller, indien nodig, maatregelen nemen. Trouwens bij een 'niet akkoord' moet verplicht een reden opgegeven worden. Eenmaal bepaalt? Dan kan de docent dit niet meer ongedaan maken zonder contact op te nemen.
3.Wist je dat in het dashboard en het rooster direct zichtbaar wordt gemaakt of een filter is ingesteld? Dat zie je aan het getal dat verschijnt na het selecteren van een of meerdere filteropties.


Alles weten over onze DocentApp? Klik dan hier.
NIEUWE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN:
1.Aan een docent is zowel een persoons- als een docentdossier gekoppeld. In het persoonsdossier kun je opmerkingen plaatsen over de persoon als docent. Maar wat nu als deze tevens deelnemer is of contactpersoon bij een of meerdere aanvragen? De informatie staat dan door elkaar.

Vanaf nu is het mogelijk om info te plaatsen in het opmerkingenveld in het dossier van de docent. Maakt het wel zo overzichtelijk. In het overzicht van docenten heb je de mogelijkheid om zowel de opmerkingen uit het persoons- als uit het docentdossier als kolom te tonen.
2.Oei, er is iets mis met het inschrijven via de website. In de lijst met webaanvragen staan veel 'foute' aanmeldingen zonder duidelijke gegevens. Het lijkt verdacht veel op spam. Overkomt je dit en wil je zo snel mogelijk de 'foute' webaanvragen opruimen? Dan kun je nu in bulk meerdere webaanvragen annuleren. Wist je trouwens dat, wanneer er gebruik gemaakt wordt van REST API's in plaats van webservices, er een controle plaats vindt op spam (in een beperkte tijd worden te veel webaanvragen aangemaakt). Wordt dit gedetecteerd? Dan stopt het proces en wordt er een foutmelding teruggegeven.
3.Tijdens het inrichten van een vrijveld met type 'keuzelijst' kom je erachter dat er nog geen keuzereeks is gemaakt. Vervelend, want je moet het scherm verlaten om dit vervolgens te doen.

Hoeft niet meer. Bij het aanmaken van het vrije veld heb je nu de mogelijkheid om direct een keuzereeks aan te maken via het plusteken. Klik je op 'Opslaan'? Dan kun je door op de naam te klikken de verschillende keuzes toevoegen.
4.Houd jij per opleiding bij welke kosten er gemaakt worden aan bijvoorbeeld docenten en locaties? Voor elke inkooporder wordt via een vrij veld bijgehouden of de factuur is ontvangen. In het totaal overzicht van inkooporders kun je nu zoeken met behulp van vrije velden. In één oogopslag is te zien of de factuur wel of niet is ontvangen.
5.Een opleiding en de bijbehorende onderdelen worden altijd gestempeld met behulp van een opleidingssoort. Het kan voorkomen dat je aan deze opleiding een aantal nieuwe onderdelen koppelt, bijvoorbeeld als individuele praktijklessen. De optie om ook automatisch de deelnemers op deze onderdelen toe te voegen staat standaard aan. Maar dat wil je niet. Ben je vergeten de optie uit te zetten dan moet je de onderdelen weer verwijderen en toevoegen. Vervelend, dus bepaal nu via de applicatieopties dat deze optie standaard uit staat.
6.Kenmerk jij een opleidingssoortonderdeel bijvoorbeeld als praktijkonderwijs, individuele les of behorende bij een onderdeel van jouw organisatie met behulp van categorieën. In de lijst met opleidingsonderdelen zoek je vanaf nu met behulp van één van de categorieën, met al de categorieën of zonder de categorieën.
WERKPROCES:
1.De opleiding is gestart maar de planning is gewijzigd. Verstuur het aangepaste lesrooster naar deelnemers en docenten en laat alleen de datums van vandaag en in de toekomst zien. Met behulp van een filter op datum in de samenvoegcode die de onderdelen herhaalt, hebben we dit mogelijk gemaakt. De samenvoegcode wordt als volgt samengesteld [OpleidingDeelnemerOnderdeel \@ FILTER:datum=aanmaakdatum]. De aanmaakdatum is gelijk aan de datum versturen mail.
2.Vanaf versie 70 is het mogelijk om in een documenttemplate met datagroep 'opleidingsvraag' aan te geven of de gestempelde documenten zichtbaar moeten zijn in de CursistApp (bèta). Denk daarbij bijvoorbeeld aan het diploma. Het is nu mogelijk om dit per document weer uit (of aan) te zetten, ook voor meerdere documenten tegelijkertijd. Maar let op: wijzig je deze optie in de documenttemplate dan wordt dit niet met terugwerkende kracht doorgevoerd in de reeds gestempelde documenten.
KLEIN MAAR FIJN:
  • Bewerk jij een keuze die is toegevoegd aan een evaluatievraagtemplate en is deze template gekoppeld aan meerdere evaluatietemplates? Dan volgt er een waarschuwing dat de aanpassing op alle gekoppelde evaluatietemplates wordt doorgevoerd. De reeds gestempelde evaluatievragen worden overigens niet met terugwerkende kracht gewijzigd.
  • Bij het plannen van een opleiding blijft de door de docent ingevulde docentrol zichtbaar.
  • Het rapport 'Opdrachtgever' in de managementinformatie module biedt de mogelijkheid om te zoeken op bedrijfscategorie. Wat is de omzet in een periode voor bijvoorbeeld een inkooporganisatie. Echter, je mist hier informatie over de opleiding(soort). Deze vind je wel terug in de lijst met aanvragen, zoek hier ook nu met behulp van een bedrijfscategorie.
  • Wil je in één oogopslag zien welke opleidingssoortcategorieën gepubliceerd zijn op het opleidingsportaal? Dan kan dat door kolom 'Publicatie opleidingsportaal' in de lijst toe te voegen.
  • Verstuur jij vanuit een opleidingsonderdeel mail naar de ingeplande docenten? Toon dan naast de naam van de docent de (docent)rol die deze vervult.
  • Het bepalen van een eigenaar van een nieuw te stempelen actie is uitgebreid. Kan Coachview geen eigenaar aanwijzen en is de actie niet gekoppeld aan een opleiding zoals bijvoorbeeld bij een aanvraag, factuur of opleidingsvraag(onderdeel)? Dan wordt contactpersoon 1 van de opleidingssoort automatisch eigenaar. Meer informatie vind je hier.
  • Verstuur jij de factuur met behulp van een actietemplate met als gebeurtenis 'Factuur is definitief gezet' en proces 'Factuur document aanmaken en verzenden' dan wordt via het debiteurendossier bepaald of deze factuur per mail verstuurd moet worden of via eFacturatie. Meer informatie over het automatiseren van het facturatieproces vind je hier.
OPGELOSTE WEEFvOUTJES
  • Via de opleiding is het mogelijk om alle aanvragen of een selectie daarvan in bulk te factureren. Is een aanvraag gedeeltelijk gefactureerd (deelfactuur) dan ging het fout. Dit is opgelost.
  • In de lijsten 'Vrije velden' en ''Gebruikersrollen'' is de niet zo nuttige kolom 'MutDate' niet meer selecteerbaar.
  • In het persoonsdossier met een overzicht saldo periodes is de kolom 'Definitief' niet meer selecteerbaar. In deze lijst kan daarvoor de informatie niet opgehaald worden, de waarde was altijd 'nee'.
Login or Signup to post a comment