De chat is even niet beschikbaar

Coachview Hilfszentrum

Womit können wir Ihnen heute helfen?

Nieuw in versie 71


Tis nat buiten en de lente wil nog niet vlotten. Warm binnen zitten dus met een kop koffie of twee en lekker veel tijd en aandacht besteden aan Coachview. Er is flink gesleuteld aan het verbeteren van de performance en op jullie verzoek zijn er optimalisaties doorgevoerd en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Natuurlijk ook weer een aantal weeffoutjes opgelost. Veel leesplezier.


WEBAANVRAAG

Inschrijvingen komen binnen via mail, telefoon en webaanvragen. Jij wilt weten hoeveel inschrijvingen daarvan er binnen een bepaalde periode via de webaanvragen zijn binnen gekomen. Filter nu op datum- en webaanvraag aanmaaktijd. Selecteer een periode uit de lijst (1) of vul zelf een datum- en tijdrange in (2).

Dat je een bedrijfs- en persoonscategorie mee kunt geven via het inschrijfformulier en bij het verwerken van de webaanvraag toevoegt aan bedrijf- en persoonsdossier wist je waarschijnlijk al. Ook dat je deze categorieën kunt gebruiken voor het aansturen van jouw werkproces. Sinds versie 69 is het mogelijk om een of meerdere categorieën toe te voegen aan een opleidingsvraag en deze te gebruiken in het werkproces. Dat is handig omdat de communicatie naar een persoon afhankelijk is welke opleiding op dat moment gevolgd wordt, de opleidingsvraag dus. Het is nu mogelijk om een opleidingsvraagcategorie mee te geven via het inschrijfformulier die verwerkt kan worden in de webaanvraag.


Bij het verwerken van de webaanvraag staan de selectievakjes bij de verschillende categorieën in kolom 'overnemen' voortaan standaard aangevinkt (1). Hoef je dit zelf niet meer te doen, uitvinken kan natuurlijk altijd.

Wist je trouwens dat je via een optie regelt dat de overige bedrijfs- en persoonsgegevens die afwijken (2) ook automatisch aangevinkt staan.
DOCENTAPP
Vraag jij, nadat een docent is ingepland, of deze al dan niet beschikbaar is? De status wordt in het lesrooster weergegeven in kolom 'Ik ben akkoord'.

Door te klikken op het filter-icoontje (1) en te kiezen voor een of meerdere opties (2) ziet de docent met behulp van de knop 'Toepassen' (3) in een oogopslag voor welke lessen nog antwoord is vereist of voor welke lessen een akkoord of niet-akkoord is gegeven.Na het aanmaken van een gebruikersaccount voor de DocentApp wordt een bevestigingsmail gestuurd. De inhoud van deze mail is tekstueel verbeterd. Ook is er een link naar onze kennisbank met een overzicht van relevante artikelen toegevoegd.De DocentApp wordt vaak via de telefoon geopend. Om het relatief kleine scherm nog overzichtelijker te maken is de informatie over de leslocatie verplaatst uit het lesrooster (1) naar de geopende les (onderdeel) onder het kopje 'Contactgegevens' (2).

In het lesrooster is in kolom 'Locatie' (3) alleen nog de bedrijfsnaam van de locatie zichtbaar. Daarbij blijft het klikken op de naam om Google Maps te openen, gehandhaafd.Optimalisaties:
 • Bij een lange lijst met lessen (onderdelen) in het lesrooster blijven de kolomkoppen bij het scrollen zichtbaar.
 • Is een les (onderdeel) geopend, en spring je terug naar het lesrooster? Dan blijft deze les zichtbaar in de lijst.
WERKPROCES (documenttemplates)
Maak jij gebruik van een verzamelfactuur, meerdere aanvragen voor dezelfde debiteur op één factuur? Dan is het nu mogelijk om in de bijlage de factuurregels per aanvraag te tonen. Netjes en overzichtelijk.

In onze documenttemplate bibliotheek hebben we een voorbeeld voor je klaar gezet.Je hebt verschillende soorten opleidingen in jouw catalogus waarvan het aantal lessen (onderdelen) telkens verschilt. Waar ze allemaal gelijk in zijn, is het laatste onderdeel de diploma uitreiking. Wanneer deze plaats vindt, is pas tegen het einde van de opleiding bekend. Je wilt dus niet dat bij de uitnodiging dit laatste onderdeel in het lesrooster zichtbaar is. De filteroptie 'SKIP=x', sla een x aantal items over, wordt vaak gebruikt om het eerste onderdeel, bijvoorbeeld een e-learning, niet te tonen. Deze filteroptie is uitgebreid met 'SKIP=-x' wat er voor zorgt dat de laatste x aantal items niet opgenomen worden in de lijst. Lees hier meer over filteropties in samenvoegcodes.Pasjes en lesmateriaal worden nog weleens via de post verstuurd. In de begeleidende brief wordt in de aanhef de 'aan' en het 'adres' ingevuld waarbij je van te voren niet weet of het een zakelijke of particuliere klant is. Twee documenttemplates is geen ideale oplossing. Daarom hebben we de samenvoegcode [aanvraagcontactadres] toegevoegd aan datagroep 'opleidingsvraag' en 'aanvraag'.

Indien in de aanvraag:
 • alleen de contactpersoon is ingevuld, wordt de naam van deze persoon en het adres uit het persoonsdossier gebruikt.
 • ook het bedrijf is ingevuld, wordt de naam van het bedrijf en het postadres uit het bedrijfsdossier gebruikt.Het lesrooster in de mail naar de docent kan op twee verschillende manieren worden samengesteld:
 1. Alleen de onderdelen waarop de docent is ingepland.
 2. Alle onderdelen van de opleiding.
Gebruik je optie 2? Dan is het nu mogelijk om ook de naam van de locatie en de naam van de lesruimte op te nemen in het overzicht.De straat ligt open en de deelnemers moeten op de hoogte gebracht worden dat er elders geparkeerd kan worden. Vanuit de opleiding maak je een mailing aan waarbij je nu kunt aangeven of deze als urgent moet worden verstuurd. Daarmee heb je dus de mogelijkheid om de ingestelde urgentie in de documenttemplate te overrulen.
OPGELOSTE WEEFvOUTJES
 • Zoekresultaten worden niet meer dubbel getoond als je zoekt via het Centrale zoekvenster.
 • Ben je een koppeling aan het configureren? Dan blijft het menu staan.
 • Sorteren debiteurenlijst op e-mailadres geeft geen foutmelding meer.
 • Maak je vanuit onze bibliotheek een actietemplate aan en besluit je om toch de datagroep te veranderen? Dan resulteert dit niet meer in een verkeerd proces, gebeurtenis en voorwaarden. Deze worden leeggemaakt zodat je ze zelf kunt bepalen.
 • Er kan weer gesorteerd worden in de lijst met opleidingssoorten op kolom 'presentie akkoord'.
 • Heb je een vrij veld ingesteld met als type 'ja/nee' dan hoef je niet meer te zoeken met true of false, maar kun je nu zoeken op ja en nee.
 • In het detailscherm van de webaanvraag wordt het veld 'aanvraag is order' altijd getoond ongeacht of dit veld de waarde ja of nee heeft.
 • Aanroep vanuit de website of een document(template) werkt weer wanneer er vreemde tekens zoals /[+-'():`/\_*&^%$@!.,~|" in de URL staan.
 • Volgorde opleidingssoorten (menu in het opleidingsportaal) aanpassen via Coachview werkt weer.
Anmelden oder Registrieren um einen Kommentar zu veröffentlichen