De chat is even niet beschikbaar

Coachview Hilfszentrum

Womit können wir Ihnen heute helfen?

Nieuw in versie 70


Het lijkt wel of in de maand april de lente nog ver weg is. Versie 70 niet, die is er al. Nieuwe functionaliteiten, optimalisaties en opgeloste weefvoutjes, euh... weeffoutjes. Onze CursistApp heeft een boost gekregen en is klaar voor de pilotfase.


HET CENTRALE ZOEKVENSTER:

Het centrale zoekvenster; het venster om met 'power' te zoeken naar informatie door heel Coachview heen is uitgebreid.

Zoek nu ook op:
  1. Aanvragen via nummer, code of naam.
  2. Facturen via nummer of referentienummer klant.
  3. Personen via geboorte achternaam.


Tip: mocht je de weg kwijt zijn in het vernieuwde menu? Zoek je menu-item via het centrale zoekvenster.


Meer weten? Ga naar het centrale zoekvenster (nieuwe Coachview omgeving).

WERKPROCES i.c.m. EVALUATIE:


Jouw werkproces stuur je wellicht met behulp van persoons- en vanaf versie 69 opleidingsvraagcategorieën. Wordt een actie uitgevoerd als een bepaalde categorie wel of niet voorkomt in het persoonsdossier of de opleidingsvraag of cluster jij personen aan de hand van persoonscategorieën? Laat het toevoegen of verwijderen van deze categorieën nu afhangen van antwoorden die door deelnemers zijn ingevuld in een evaluatie. Dit is bijvoorbeeld handig als je nieuwsbrieven wilt versturen naar een of meerdere groepen personen, wilt weten of een deelnemer referentie wil zijn of deel wil nemen aan jouw productpanel. Laat het verzenden van een certificaat afhangen of een evaluatie is ingevuld en vraag de deelnemer of deze het certificaat digitaal of per post wil ontvangen.

Je regelt het via een evaluatievraag-template met type 'multiple choice'. Per mogelijke keuze leg je vast of er een persoons- dan wel opleidingsvraagcategorie toegevoegd of verwijderd moet worden.

Meer weten? Ga naar evaluatie inrichting: evaluatievraag-template. Open het panel 'De verschillende types'.

DOCENTAPP:


Selecteer eenvoudig dagen over de maand heen bij het ingeven van een niet-beschikbaarheid. De datums van de vorige of volgende maand, lichtgrijs weergegeven in de kalender, zijn nu selecteerbaar.


De meldingen, die via een pop-up venster worden weergegeven, zijn verbeterd en moeten actief weggeklikt worden zodat er meer tijd is om de informatie te lezen. De knoppen geven duidelijk aan wat er na het klikken gaat gebeuren.

CURSISTAPP:


Onze Cursistapp is uitgebreid met de mogelijkheid om documenten, zoals bijvoorbeeld certificaten, te downloaden. Dit doe je door de gevolgde opleiding te openen en naar panel 'Documenten' te scrollen. Het document wordt als PDF opgeslagen.

In Coachview bepaal je welke documenten kunnen worden gedownload. Dit stel je per documenttemplate in. Nu beschikbaar voor documenttemplates met datagroep 'opleidingsvraag'.

OPGELOSTE WEEFVOUTJES:


  • Bij het bewerken van de webaanvraag verdween de informatie over de functie en afdeling die werd ingevuld in het inschrijfformulier. Dit is verholpen. Bestaat de afdeling of functie nog niet dan kun je deze nieuw aanmaken. Ook het overnemen naar het persoonsdossier is weer mogelijk. Meer informatie over het verwerken van webaanvragen vind je hier.
  • Wil je personen en bedrijven in Coachview importeren en wordt daarbij gebruik gemaakt van speciale tekens? Deze zijn nu probleemloos te importeren. Meer informatie over importeren vind je hier.
  • In het inlogscherm is het vraagteken weer klikbaar zodat je contact op kunt nemen met onze supportafdeling en de kennisbank kunt raadplegen.
  • Stempel je een opleiding via de planningsmodule en waren niet alle lessen (onderdelen) gepland? Dan verdwenen deze uit de onderdelenlijst, zichtbaar aan de rechterkant van het scherm. Dit is verholpen. Meer informatie over de planningsmodule vind je hier.
  • Maak je een export van saldomutaties naar CSV/Excel dan is de naam van het bedrijf niet meer voorzien van html.
Anmelden oder Registrieren um einen Kommentar zu veröffentlichen